Ärr för livet

(2020)

"Ärr för livet" är en personlig berättelse om självdestruktivitet. Det är också en berättelse om samhällets svek mot självskadande flickor och kvinnor under åren kring millennieskiftet, om vänskapens kraft och om unga människors formbarhet – på gott och ont.

 

Recensioner

"Sofia Åkerman har efter egen läkning fört en idog kamp mot berörda myndigheter för en förbättrad vård av ungdomar med självskadebeteende, men också gett upprättelse åt de vänner som inte orkade. "Ärr för livet" är en mycket viktig bok som kan vara ett stöd för att ge unga bra vård vid psykisk ohälsa samt ta till vara på ungdomars förmågor i samhället." /Margareta Fridstjerna för Bibliotekstjänst